Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

 

  1.  ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: New Business Direction Kft.

Székhely: 9028 Győr, Rozgonyi u.2

Cégjegyzékszám: 08-09-026968

Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék

Adószám: 25135491-1-08

E-mail cím: info@ferrogatto.hu

Telefonszám: +3670/5476921

 

 

  1.       ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor – illetőleg a jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a jogszabály által meghatározott elévülési idő elteltével – visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli a Felhasználó valamennyi személyes adatát.

 

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

 

  1.  KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE

Táblázat

Regisztráció

 

 

 

 

 

 

A regisztráció során

webáruházban

Felhasználó

normál

név

Kötelezően megadott

történő

önkéntes

regisztráció

email cím

személyes adatok

vásárlási

hozzájárulása

 

 

kezelése a regisztrációval

lehetőség

 

 

 

kezdődik és annak kére-

biztosítása

 

 

 

lemre történő törléséig

regisztrált

 

 

 

tart. Ha a Felhasználó nem

felhasználóként

 

 

 

kéri regisztrációjának

 

 

 

 

törlését, úgy a Honlap meg-

felhasználóként

 

 

 

szűnését követő legkésőbb

azonosítása

 

 

 

30 nap elteltével törli rend-

 

 

 

 

szeréből.

megrendelés

 

 

 

 

kiszállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

számlázás

 

 

 

 

lehetővé tétele

 

Kapcsolatfelvétel

 

 

 

 

felvétel az

név

postai és emailes megkere-

Kapcsolatfelvétel

Felhasználó

adatkezelővel

 

sés: a kapcsolatfelvétel so-

kapcsolat tartás

önkéntes

emailben, tele-

email cím

rán megadott személyes

 

hozzájárulása

fonon, postai

 

adatok kezelése aza adatok

panaszkezelés

 

úton, űrlap se-

telefonszám

önkéntes megadásával kez-

 

 

gítségével

 

dődik és annak kérelemre

 

 

 

 

történő törléséig tart. Ha a

 

 

 

 

felhasználó nem kéri a kap-

 

 

 

 

csolatfelvétel során meg-

 

 

 

 

adott adatainak törlését,

 

 

 

 

az adatkezelő-kivéve pa-

 

 

 

 

naszlevél esetén-a honlap

 

 

 

 

megszűnését követő leg-

 

 

 

 

később 30 nap elteltével

 

 

 

 

törli rendszeréből. Kivételt

 

 

 

 

képeznek a panaszlevelek

 

 

 

 

melyek megörzési ideje

 

 

 

 

5 év.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telefonhívást az adatkezelő

 

 

 

 

nem rögzít.

 

 

 

 

 

 

 

 

Email cím

 

 

felhasználó

 

 

 

 

önkéntes

 

 

 

 

hozzájárulása

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb célú adatkezelés

 Ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetés.

Adatkezelés célja: Az adatkezelő telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálat a megrendelésekkel, termékekkel stb. kapcsolatos ügyintézést látja el. Az adatkezelő a telefonbeszélgetést Nem rögzíti.

 

4.Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

 

Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal csak akkor kerülnek összekapcsolásra, ha a Felhasználó regisztrál a Honlapon. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

 

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő Felhasználó számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a Felhasználó számítógépének az IP címe, böngészőjének a típusa, a megtekintett és az előzőleg meglátogatott weboldal címe.

 

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Cookie-k kezelése

 Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

-        Átmeneti (session) cookie:

 

Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosaban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

               

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

 

Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

 

-        Állandó (persistent) cookie:

 

Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

              

Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap

 

 

Érintettek köre a sütik által gyűjtött adatok esetében: Az oldalon böngésző összes felhasználó

 

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Cookik törlése

 

A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

 

Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

 

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a Felhasználó beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

 

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az Adatkezelő felé.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

 

Adatkezelés időtartama: 60 hónap

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

 

Google Adwords

 

Adatkezelés célja: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel keresse fel Adatkezelő. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok Adatkezelőtől.

 

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges

 

Adatkezelés időtartama: 60 hónap

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Facebook remarketing

 

Adatkezelés célja: Facebook remarketing kódok segítségével a Honlapot korábban már meglátogató Felhasználó számára különböző kampányokat, promócióskat jelenít meg Adatkezelő.

 

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges

 

Adatkezelés időtartama: 60 hónap

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

  1.  ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

 

5.1 Adatfeldolgozók:

 

Ferrogatto.hu „Üzemeltető" Kft.

Székhely: 9028 Győr, Rozgonyi u.2

Cégjegyzékszám: 08-09-026968

Adószám: 25135491-1-08

Tevékenység: Adatkezelő megbízásából a weboldal üzemeltetését végzi.

 

Csomagok átvétele:

 

Az MPL csomagpontok tekintetében minden esetben a Felhasználó által megjelölt postapont pont tekintendő adatfeldolgozónak, akit a Felhasználó a megrendelés során kiválasztott. Tekintettel arra, hogy a választási lehetőség meglehetősen széles körű, így az adatfeldolgozók elérhetőségi adatai az alábbi elérhetőségeken keresztül tekinthetők meg:

 Postapont: https://www.posta.hu/postapont

 

6. ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

7. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

 

7.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

-          kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

-          adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

-          adatforrás megjelölése.

 

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.

 

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

7.2.        Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

A Felhasználó írásbeli kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Felhasználó által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

7.3.        Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti az Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 

-         Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

-         az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-         Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-         Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

 

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

7.4.  Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: 1) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 2) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 3) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, 4) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, 5) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; 6) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges 1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 2) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 3) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 4) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

7.5. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban az Adatkezelő törli a Felhasználót rendszeréből.

 

 A Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

7.6. Kérelem teljesítésének határideje

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 6.1. - 6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri.

 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Felhasználó, jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

 

A Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Felhasználót. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján      

 

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
  2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

  1.  ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Az Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

  1.   Adatvédelmi tisztviselő:

 

New Business Direction Kft.

Email: info@ferrogatto.hu

Telefonszám: +3670/5476921

Cím: 9028 Győr, Rozgonyi u. 2.

 

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2018.05.24.